תפריט
phone iconemail iconfb icon logo
logo
phone iconemail iconfb icon

אחריות מצלמות אבטחה מוצרי GKB

מדיניות ונהלים לשירות במסגרת האחריות


ג.ו. פתרונות מציעה שירות במסגרת אחריות לכל מגוון המוצרים השונים שלנו. להלן תיאור של השירותים המוצעים:

מוצרי GKB (מצלמות אבטחה, מכשירי די וי אר DVR וציוד נלווה) כוללים אחריות מלאה למשך שנתיים.

ציוד מחשוב וציוד משלים למשך שנה אחת.


תנאים והתניות כלליים
1.האחריות תקפה רק כאשר המספר הסריאלי קריא וברור, ועם הצגה של הוכחת רכישה של המצלמה או הדי וי אר או ה NVR. ג.ו. פתרונות אבטחה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל את האחריות אם מידע זה הוסר או השתנה לאחר הרכישה המקורית של המצלמה או הדי וי אר או ה NVR.

 

2.המחויבות של ג.ו. פתרונות אבטחה מוגבלת לתיקון המצלמה או הדי וי אר או ה NVR או להחלפת המצלמה או הדי וי אר או ה NVR בהתאם לשיקול דעתה.

 

3. יש למסור את התיקונים במסגרת האחריות, בג.ו. פתרונות ישירות או באמצעות המפיץ דרכו רכשו את המצלמה או הדי וי אר או ה NVR. כיסוי האחריות יבוטל אם נעשה ניסיון לתקן את המוצר באמצעות מרכז שירות בלתי מורשה. ג.ו. פתרונות לא תהיה אחראית להחזרים, תביעות ונזקים שעלולים לנבוע מתיקון בלתי מורשה של מצלמה, DVR או NVR..

 

4.תיקון או החלפה במסגרת התנאים של אחריות זו אינם מעניקים זכות להארכה או חידוש של תקופת האחריות.

האחריות אינה חלה על מקרים פרט לפגמים בחומרים, בעיצוב ובעבודה.

 

5.האחריות אינה מכסה את הפרטים הבאים
כשל במוצר הנובע מהתקנה שגויה, תאונות, מעשי שמיים, ברקים, מים, שריפה, אוורור בלתי הולם, שינויי מתח או כל גורם מעבר לשליטתה של ג.ו. פתרונות אבטחה.
שינויים בלתי מורשים שבוצעו במצלמה, DVR או NVR שלא תוכנן עבורם במקור.

 

6.לא ניתן להעביר אחריות זו. אחריות זו מהווה את המוצא היחיד והבלעדי של הרוכש וג.ו. פתרונות אבטחה לא יהיו אחראים לכל נזק מקרי או עקיף או לכל הפרה של האחריות המפורשת או המשתמעת של מוצר זה. כתב ויתור: ג.ו. פתרונות אבטחה לא תהיה אחראית לאובדן נתונים שנשמרו/אוחסנו ברכיבי זיכרון במצלמות, DVR או NVR שתוקנו או הוחלפו.


המדיניות לעיל נועדה לשירות במסגרת אחריות, והלקוח יהיה אחראי לכל העלויות המשויכות למצבים מחוץ למסגרת האחריות. ג.ו. פתרונות אבטחה שומרת לעצמה את הזכות לקבל החלטות סופיות לגבי זיהוי הבעיות ואפשרויות השירות המתאימות. המצלמות, DVR או NVR המוחלפים מקבלים את שארית האחריות של המוצר המקורי.

© 2014 ג.ו. פתרונות אבטחה בע״מ

© 2014 ג.ו. - פתרונות אבטחה בע״מ